temma

WordPress е система за управление на съдържанието или CMS. Тя работи, като комбинира някои основни файлове, база данни, файлове, които добавяте или инсталирате, и табло за управление на Pat за управление на цялата работа.

В тази статия ще ви покажа как точно работи WordPress и какво означава това за вашия нов уебсайт WordPress

One thought on “temma

  • tyho23

    Това е моят Блог ….
    да го коментирам…с
    ок…!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Be Part of our
Next Community Events

Be part of our next Community Events & meet other people like you.
Share, discuss & Enjoy new experiences!