1584476044

Сега идва ред на пролетта …

тя идва без да ни пита ,

това разбираме по цъфналите треви ,цветни диво растящи растения, там в пространството около нас и чакат някой да ги види ,да и се радва ,померише и дори да ги откъсне ..така те ще са известни.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Be Part of our
Next Community Events

Be part of our next Community Events & meet other people like you.
Share, discuss & Enjoy new experiences!